konferencje, szkolenia, noclegi
EVENTY

Jesteś w:

O nas

IBIB PAN jest światowej rangi placówką naukową. Nasze Centrum Konferencyjne IBIB PAN jest to kompleks, w którym odbywają się spotkania zarówno o tematyce naukowej jak i biznesowej. W naszej 20-letniej działalności powierzono nam organizację wielu konferencji, szkoleń oraz spotkań okolicznościowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Mieliśmy przyjemność gościć urzędujących prezydentów RP, premierów RP, przedstawicieli rządu, świata nauki i kultury.

Stanowimy jeden z głównych ośrodków organizujących konferencje na potrzeby Polskiej Akademii Nauk. Wyróżnia nas bogate doświadczenie w organizacji konferencji oraz wyjątkowy klimat panujący w naszym obiekcie, atmosfera naukowa.

Dysponujemy 6 salami mogącymi pomieścić od 10 do 300 gości, salą wystawową przygotowaną również do obsługi świadczeń gastronomicznych oraz zgranym zespołem obsługi technicznej, który dokłada wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom organizatorów konferencji. Zapewniamy sprzęt nagłaśniający oraz audiowizualny najwyższej klasy.

Ponadto posiadamy bazę noclegową w pokojach jedno i dwuosobowych z dala od ruchliwych tras, co gwarantuje naszym gościom spokojny wypoczynek.

Jednym z naszych największych atutów jest doskonała lokalizacja, bowiem znajdujemy się zaledwie 3 km (15 min) od centrum Warszawy i 2 km (5 min) od lotniska Okęcie.

Na terenie naszego obiektu znajduje się całodobowy parking.

http://ibib.com.pl/o-nas


Deklaracja dostępności 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: www.ibib.waw.pl oraz www.ibib.com.pl 

1. Dostępność CYFROWA 

Strona internetowa jest częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w głównej mierze z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Nie wszystkie elementy graficzne na stronie są dostępne za pomocą klawiatury. Dla obrazów brak jest alternatywnych opisów, brakuje audio deskrypcji dla publikowanych materiałów i dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Część dokumentów PDF została opublikowana jako skany dokumentów bez warstwy tekstowej. Nie ma pełnej zgodności prezentowanych treści w wersjach polskoi angielskojęzycznej. Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów kontrastu, co może utrudnić dostępność osobom słabowidzącym. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny – ostatnia aktualizacja 22.03.2021r. 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się na adres email: sekretariat@ibib.waw.pl lub dzwoniąc na numer telefonu (22) 592 59 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą podstronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 • Podmiot publiczny ma obowiązek zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni;

 • Jeżeli nie można dotrzymać tego terminu, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące;

 • Jeśli podmiot publiczny nie może zapewnić dostępu do informacji w żądanej formie, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

Jeśli podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawca ma prawo złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

2. Dostępność ARCHITEKTONICZNA 

Na trenie Instytutu znajdują się 4 budynki oznaczone jako A,B,C,E 

Do Instytutu prowadzą trzy wejścia od ulicy Pawińskiego jest jedno wejście do budynku C, od ulicy Księcia Trojdena – znajdują się dwa wejścia do budynku A oraz do budynku E. Wejście główne do Instytutu znajduje się w budynku C od ul. Pawińskiego prowadzą do niego schody, nie ma platformy, od strony parkingu do wejścia prowadzi podjazd. Wejście główne bez utrudnień dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Od ul. Księcia Trojdena wejście i wjazd prowadzi przez parking. Nawierzchnia dojść do wejść do budynku wykonana jest z kostki brukowej. Do budynku A prowadzą schody, do budynku E jest podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Na parkingu brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z szczególnymi potrzebami. 

We wszystkich budynkach znajdują się szerokie korytarze bez barier architektonicznych. 

Na parterze budynku znajdują się toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Budynek A składa się z 3 kondygnacji: piwnica, parter, piętro. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami odbywa się poprzez klatki schodowe na których nie ma platform. Na piętro części A można dostać się windą w budynku C, następnie łącznikiem z części C. 

Budynek B składa się z 2 kondygnacji piwnica, parter. W piwnicy jest część techniczna bez dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na parterze budynku znajduje się Aula wykładowa, wejście na Aulę bez barier architektonicznych. 

Budynek C składa się z 6 kondygnacji piwnica, parter oraz 4 piętra, Komunikacja pomiędzy piętrami odbywa się poprzez klatkę schodową oraz dwie windy. 

Budynek E składa się z 2 kondygnacji piwnica i parter. Na parterze jest wejście z podjazdem od strony parkingu, na poziomie piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne i sala wykładowa, komunikacja poprzez klatkę schodową bez dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Do Instytutu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Instytut zapewnia dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby. 

Wymienione w deklaracji bariery architektoniczne oraz niedostosowane elementy strony internetowej wynikają z faktu, że budynek oraz strony zostały udostępnione do użytkowania przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Instytut dokłada wszelkich starań, aby niwelować utrudnienia w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych. 

Lokalizacja

wyznacz trasę

Ks. Trojdena 4 st. 02-109 Warszawa Poland

tel: (+4822)6599143

e-mail: konferencje@ibib.waw.pl