sale konferencyjne w centrum Warszawy
ZAPRASZAMY

Informacje ogólne

Centrum Konferencyjne IBIB PAN mieści się w centrum Warszawy, zaledwie 5 min od Lotniska Okęcię. Kompleks daje możliwość przeprowadzenia spotkań o zróżnicowanej liczbie uczestników, oferuje sale wykładowe oraz powierzchnię wystawienniczą wystarczającą do zorganizowania targów. 

IBIB PAN powstał jako państwowy instytut naukowy, organizacja o charakterze międzynarodowym, zrzeszająca Akademie Nauk i inne instytucje prowadzące badania w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Organizacja ta działa na podstawie nowego Porozumienia o utworzeniu Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki opracowanego przez Radę Naukową MCB w 1994 r. i podpisanego przez organizacje członkowskie.

Podstawowym celem działalności MCB jest wymiana informacji naukowej, doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz promowanie wyników badań poprzez organizację seminariów, konferencji i szkoleń w następujących obszarach badawczych: biosystemy, biopomiary, sztuczne narządy wewnętrzne, biomechanika i bioinformatyka.

Aby osiągnąć powyższe cele MCB podejmuje następujące działania:

  • . organizacja spotkań naukowych w formie seminariów, szkół letnich, konferencji, jak również innego rodzaju przedsięwzięć, których celem jest wymiana informacji i doświadczeń;
  • . ułatwianie i wspieranie prowadzenia badań naukowych i rozwoju dziedziny;
  • . gromadzenie oraz rozpowszechnianie wiedzy w zakresie inżynierii biomedycznej obejmujące publikację materiałów naukowych związanych z działalnością MCB.

DOJAZD ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
- z Dworca Centralnego 
autobus 175, 504, 128 - przystanek Uniwersytet Medyczny
tramwaj 9 - przystanek Bitwy Warszawskiej 1920r.
- z Dworca Zachodniego
autobus 172 - przystanek Wiślicka 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

IBIB PAN jest organizatorem Seminariów i innych spotkań naukowych obejmujących swoim zakresem następujące główne działy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej: biosystemy, biopomiary, sztuczne narządy, biomechanika i bioinformatyka. Programy naukowe Seminariów obejmują najnowsze wyniki badań podstawowych z dziedziny procesów fizjologicznych, nowoczesnych technologii, projektowania urządzeń i systemów na potrzeby lecznictwa oraz wspomagania procesów życiowych, problemy z obszaru diagnostyki klinicznej oraz przetwarzania informacji.


Lokalizacja

wyznacz trasę

Ks. Trojdena 4 st. 02-109 Warszawa Poland

tel: (+4822)6599143

e-mail: konferencje@ibib.waw.pl